Med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune, Sparebanken Møre og Ulstein kommune